Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Forsvarskommunen Ørland

Reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon

Kommunestyrets vedtak av reguleringsplanen for den nye kampflybasen er en milepæl i Ørlands historie. 

Ørland kommunestyre vedtok 13.11.14 med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-15, reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon- gnr. 70, bnr. 1 med flere.

Planorådet omfatter dgaens flystasjon i tillegg til omtrent 650 dekar landbruksareal nord og dels øst for dagens base. Området er rgulert til "områder for forsvaret" med tilhørende hensynssoner og masseuttak.

Da det foreligger innsigelse til planforslaget fra Forsvarsbygg som ikke er hensyntatt i kommunestyrets vedtak, vil planen ikke ha rettsvirkning før den er behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens §28 jf. plan- og bygningslovens §1-9. Klagefrist er tre uker regnet fra kunngjøringen. En eventuell klage fremmes skriftlig til: Ørland kommune, Pb 401, 7130 Brekstad eller per e-post til: postmottak@orland.kommune.no.

Reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon er utarbeidet av forsvarsbygg. Den er så omfattende at den har utløst krav om hele 14 konsekvensutredninger som gjelder alt fra landbruk til flystøy. I tillegg har kommunen bedt om en rekke tilleggsutredninger. Det har ført til et dokument på nesten 2.000 sider. Vedleggene til planen finner du i høyre marg på denne siden.

Forsvarsbygg har for lengst varslet en innsigelse når det gjelder kommunens valg av støygrenser. Kommunens forslag til støygrense innebærer at Forsvarsbygg må innløse å støyisolere langt flere bygg i rød sone. Det vil si at selv om politikerne enstemmig har vedtatt planen så vil den ikke være rettskraftig, fordi det er fremmet innsigelse. Dermed går planen til mekling. Normalt er det Fylkesmannen som tar seg av meklingen. Slik blir det trolig ikke denne gangen. Planen sendes trolig rett til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en endelig avgjørelse i støyspørsmålet. Da vil både kommune og en rekke andre departementet få anledning til å uttale seg i forkant av avgjørelsen.

1. september 2014 gikk fristen ut for å komme med innspill til den omfattende reguleringsplanen for ørland hvedflystasjon. kommunen fikk inn over 30 høringsuttalelser som du kan lese her:

Høringsuttalelser reguleringsplan ØHF - del 1

Høringsuttalelser reguleringsplan ØHF - del 2

 

Publisert av Rikke Maske. Sist endret 27.01.2016
Fant du det du lette etter?