Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Felles kommunestyremøte for Bjugn og Ørland

Onsdag 2. mars dro begge kommunestyrene til Kristiansund for diskutere en mulig sammenslåing av de to kommunene. Andre som var med på dette var Alf-Petter Tenfjord og Frode Rabben fra Fylkesmannen, samt rådmenn og ledergruppe fra de to kommunene. 

Onsdagen startet med Ogne Undertun, orfører i Bjugn og Tom Myrvold, ordfører i Ørland ønsket forsamlingen velkommen, deretter ble det en presentasjonsrunde siden mange av medlemmene i de to kommunestyrene ikke hadde møtt hverandre før.

Etter dette orienterte Alf-Petter Tenfjord og Tore Rabben litt om programmet for de neste dagene og ga litt innformasjon om kommunesammenslåing generellt. En tydelig oppfordring fra dem var at kommunestyrene skulle fokusere på det store bildet akkurat disse to dagene, og heller spare detaljearbeidet til de har funnet om det i det hele tatt er aktuelt med en kommunesammenslåing.

Representantene fra fylkesmannen mente at Bjugn og Ørland har et godt utgangspunkt for sammenslåing og at vi er blant de kommunen i Trøndelag som samarbeider mest fra før av. De nevnte også viktigheten av kommunens egeninnsats.

Deretter ble det gruppearbeid, gruppene var delt opp slik at kommunestyrene ble blandet. Oppgaven her var å diskutere styrker, svakheter, muligheter og utfordringer for en mulig ny kommune. Deltagerne var engasjerte og kommunikasjonen på gruppene var god. De fleste gruppene så flest muligheter og styrker, men viste at de var bevisste på svakheter og utfordringer som oppstår hvis man slår sammen de to kommunene.

De ble etter dette utfordret til å tenke over hva en eventuelt ny kommune burde satse på, og hva som kunne ha vært visjonen til den nye kommunen.

Tom og Ogne fortalte at de var imponert over innsatsen til kommunestyrene og kunne konkludere med at stemningen hadde vært god gjennom dagen.

Helt til slutt ble den orientering fra rådmennene, der de ga tydelig uttrykk for at de var sterkt ønsket at en sammenslåing. Emil Raaen, rådmann i Bjugn kommune poengterte at et godt samarbeid med tillitsvalgte og ansatte kom til å bli veldig viktig ved en sammenslåing.

Torsdag 3. mars startet med en orientering fra Alf-Petter Tenfjord, der han summerte opp litt av det kommunestyrene hadde gjort dagen før og pratet om veien videre.

Kommunstyrene ble etter dette delt i to, slik at de skulle få tid til å diskutere det som hadde skjedd så langt hver for seg.

Etter det ble resten av dagen satt av til å i grupper og i plenum til å diskutere strategier for og tiltak for å komme dit de ønsker seg og veien videre. Til slutt ble det utformet en felles uttalelse om prosessen de har hatt angående kommunesammenslåingen i Kristiansund, den ligger vedlagt som fil.

Det har også blitt bestemt at spørsmålet om folkeavstemning skal opp i kommunestyremøtet den 17. mars.

Fant du det du lette etter?