Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Annen finansiering

Ofte tenker man tradisjonelt når man har et finansieringsbehov - kontakter bank, sjekker aktuelle tilskuddsordninger etc. I de fleste tilfeller vil dette gi en god og fornuftig løsning.

Det finnes imidlertid en del finansieringskilder man kanskje ikke tenker på like lett.

Noen muligheter presenteres her, selv om prosjektets karakter/bransjespesifikke forhold/lokalisering nok vil være svært avgjørende for mulighetene til finansiering.

 

 

Leverandører

I en del tilfeller kan leverandører bidra med løsninger som reduserer finansieringsbehovet, for eksempel hvis man ønsker å komme inn på et lokalt marked/profilere sine varer spesielt. Dette kan skje i form av lengre kreditter enn vanlig, utleie av utstyr til gunstige vilkår, plassering av utstilling, varelager i kommisjon etc.

Kunder

Også kunder kan tenkes å bidra på ulike måter, for eksempel når du/din bedrift kan levere noe kunden har stor bruk for og man ønsker å sikre leveranser.

Leasing

Trenger du driftsmidler (maskiner, utstyr, kjøretøy…) og mangler finansiering er leasing et alternativ til lånefinansiering. Det inngås da en avtale med et leasingselskap som kjøper utstyret og leier (leaser) dette videre til virksomheten din. Også banker tilbyr leasingavtaler.

Det er viktig å være klar over at du ikke blir eier av det du leaser og at det kan være spesielle betingelser både knyttet til leasingperioden og når den opphører. Til gjengjeld har du en fast forutsigbar kostnad og slipper å binde kapital du kanskje heller trenger til andre formål. Også på andre måter kan leasing være fordelaktig, noe du kan lese om på nettsidene hos de som tilbyr leasing. Om leasing eller lån er best må imidlertid vurderes i det enkelte tilfelle.

SGfinans side om leasing: https://www.sgfinans.no/Om-leasing/

Ørland Sparebanks side om leasing av maskiner/utstyr: http://orland-sparebank.no/bedrift/finansiering/leasing/leasing-maskiner#GenericTabItem0

Factoring

For å redusere kapitalbinding ved salg på kreditt kan factoring være en mulighet. Du inngår da avtale med et factoringselskap (eller en bank som tilbyr tjenesten). Når du har fakturert kundene dine oversendes fakturaene til selskapet. Du får da utbetalt en stor del av beløpet umiddelbart, mens factoringselskapet følger opp at kunden betaler. Som regel må du ha kredittsalg av et visst omfang for å kunne inngå slike avtaler.

I tillegg til bedre likviditet, og derved redusert finansieringsbehov ellers, kan du få frigjort tid ved at factoringselskapet foretar purringer, sender til inkasso etc. Dette må veies opp mot kostnaden ved factoring. Det er viktig å være klar over at du fortsatt beholder risikoen for tap hvis kunden ikke kan betale, med mindre annet er avtalt – noen tilbyr forsikringsordninger etc. for slike tilfeller.

DNBs side om factoring: https://www.dnb.no/bedrift/finansiering/factoring.html

Crowdfunding

Crowdfunding, eller folkefinansiering, er en ganske ny måte å samle inn penger på. Produktet eller tjenesten presenteres på en Crowdfunding-nettside, der alle som liker ideen kan gi et så stort beløp de ønsker. Det er vanlig å tilby en form for belønning.

Slik skaffer du penger  http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-skaffer-du-penger/#.VIV3Rv5OXcs er en nettside hos Innovasjon Norge som inneholder mer info og aktuelle lenker.

bidra.no. http://bidra.no/ er en norsk side som driver med crowdfunding.

Legater

Legater og stipender kan i enkelte tilfeller bidra, dersom man faller inn under kriteriene for støtte.

legathåndboken.no http://legathandboken.no/ fra Universitetsforlaget er en av flere nettsider med oversikt over legater.

Ut i verden – EU/EØS

Dersom du har en ide eller driver en bedrift som trenger tilgang til et større marked – EU/EØS eller hele verden - finnes det heldigvis hjelp å få. Enklere markedstilgang, råd og tips er en sak. Men det finnes også egne finansieringsordninger som kan være aktuelle for enkelte.

Ut i verden http://www.innovasjonnorge.no/no/Ut-i-verden/ er en nettside hos Innovasjon Norge med mange råd og tips dersom man skal ut på det internasjonale marked. Har også et eget punkt om EØS-finansiering.

Enterprise Europe Network http://www.enterpriseeuropenetwork.no/no/ hjelper små- og mellomstore bedrifter med å få mest mulig ut av det europeiske markedet, og tilbyr også hjelp med aktuelle finansieringsordninger innen EU.

Fant du det du lette etter?