Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forskningsrådet

Klikk for stort bilde Forskningsrådet finansierer alt fra prosjekter og nettverkstiltak til sentre og infrastruktur. Det gir også støtte til utvikling av fagmiljøene og forskning ved institusjoner.

Søkere er forskningsinstitusjoner, som universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, dessuten bedrifter med egne forskningsprosjekter eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner. Se "Generelle krav til søknaden" og "Søknadstyper" for detaljer.

Forskningsprosjekter
Prosjekter finansieres gjennom forskningsprogrammer (de fleste har eget programnettsted) og andre ordninger, som Fri prosjektstøtte (FRIPRO) og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Institutters basisfinansiering
Omkring 50 forskningsinstitutter mottar statlig basisfinansiering, som Forskningsrådet har det strategiske og administrative ansvaret for. Finansieringen er ikke rettighetsbasert. Institutter som ikke er med i ordningen, kan be Forskningsrådet vurdere om de oppfyller kravene. Se også "Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter".

Sentre
Forskningsmiljøer kan gå sammen om søknad for å oppnå senter-status og sikre finansiering i inntil ti år. Dette er elitesatsinger. De første sentrene ble utpekt i 2002 (SFF). Siden har det vært flere runder med utlysninger, og flere typer sentre er blitt etablert: Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og Norwegian Centres of Expertise (NCE). NCE-ordningen er et tiltak i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA.

Infrastruktur
Forskningsrådet finansierer investeringer nasjonal forskningsinfrastruktur. Det omfatter vitenskapelig utstyr, laboratorier, databaser og vitenskapelige samlinger. Forskningsinfrastrukturen skal være av nasjonal interesse og bare finnes på ett eller få steder i landet. Den skal være tilgjengelig for relevante brukere og legge grunnlaget for forskning av høy kvalitet.

Nettverk
Noen finansieringsordninger/programmer utlyser støtte til nettverkstiltak. Det omfatter kurs, konferanser og andre arrangementer, nettverksavtaler, internasjonale nettverkstiltak og andre samarbeidstiltak. Se oversikten "Finn utlysninger".

Fant du det du lette etter?