Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Næringsfond

Regionalt Næringsfond for Fosen:

Trøndelag fylkeskommune har siden 2016 besluttet at næringsfondsmidler skal gå til regionale (ikke kommunale) næringsfond. Ørlandsbedrifter kan søke det regionale fondet som er administrert av Fosen Regionråd.  I dette fondet er det fortrinnsvis regionale prosjekter som prioriteres. Søknader til det regionale fondet har ingen søknadsfrist og avgjøres fortløpende. Klikk her for informasjon og søknadsmodul for Fosen Regionalt Næringsfond.

 

 

Ørland kommune næringsfond 2019:

Ørland kommune har en saldo på sitt kommunalt fond som herved utlyses. Fondet består av restmidler og midler som ikke har blitt utbetalt pga manglende gjennomføring ihht tilsagn. Totalt står det i dag kr 144.078 på fondet.

Søknadsfrist: 31. januar 2019

Klikk her for informasjon og søknadsmodul for Ørland kommunale Næringsfond

Næringsfondet skal være et virkemiddel for stimulering til nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter, samt utviklingsprosjekter som fremmer kommunal næringsutvikling. I følge Ørland kommunes regelverk for næringsfond skal midlene fortrinnsvis benyttes til:

  • Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen m/handlingsplan
  • Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser
  • Nyskapende prosjekter med vekstpotensial
  • Støtte til nyetablerere/gründere
  • Å styrke konkurranseevne, stabilitet og utvikling i etablerte virksomheter

Det skal søkes elektronisk via www.regionforvaltning.no. Søknaden skal inneholde en generell prosjektbeskrivelse, i henhold til PLP metodikk, med ide, prosjektorganisering, framdriftsplan m.m. Det skal gis en oversikt over prosjektets totale kapitalbehov (investeringer og øvrige kostnader) og en finansieringsplan og budsjett for prosjektet.

 

Forvaltning av fondet:

Formannskapet er styret for næringsfondet.

Klikk her for Retningslinjer (PDF, 361 kB)

Klikk her for Vedtekter (PDF, 329 kB)

 

Søknaden skal inneholde:

a) En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
b) Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
c) Forventede resultater.
d) Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
e) Søknadssum.
f) Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.


 

Kontakt

Arne Martin Solli
Næringssjef
E-post
Mobil 415 52 116
Fant du det du lette etter?