Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Egenkapital/Private investorer (venner, familie, kollegaer, etc.)

Det skal godt gjøres å realisere en forretningside ved å finansiere en større eller mindre del selv. Mange involverer også sitt personlige nettverk. I begge tilfeller er det en del man bør tenke på.

 

Formelle krav til egenkapital – valg av selskapsform

Formelle krav til egenkapital avhenger i stor grad av hvordan man organiserer sin virksomhet. Det er mulig å etablere et aksjeselskap med en egenkapital på kr 30.000,-, men OBS; aksjeloven krever også at «selskapet  til enhver tid skal ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet». Driver man et enkeltpersonforetak er det ikke slike krav, men da har man til gjengjeld fullt ansvar for alle forpliktelser.

Mer informasjon finner du her:

Altinns side om valg av selskapsform https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Velge-organisasjonsform/ - her kan du finne en nærmere beskrivelse av aktuelle organisasjonsformer.

Et raskt nettsøk vil også kunne gi mange treff hvor advokatfirmaer, banker etc. har lagt ut informasjon om emnet med ulike vinklinger – kan være verdt å sjekke.

 

Egenkapital – ofte større krav i praksis

Noen har mulighet til å utvikle en forretningside mens man gjør andre ting ved siden av. Kanskje kan man frigjøre tid, redusere utgifter og leve billigere – i hvert fall i en startfase.

I de aller fleste tilfeller trengs betydelig større summer. Hvor mye som da bør være egenkapital avhenger av en rekke ulike forhold, bl.a. prosjektets risiko og størrelse. Her vil ofte andre som skal være med å finansiere komme med krav til egenkapitalens størrelse.

Ofte er det slik at mulighetene til å få finansiering avhenger av hvor stor risiko man selv tar, og betingelsene vil ofte bli gunstigere dersom egenfinansieringen øker – lavere rentesats etc.

Noen ganger krever banken ekstra sikkerhet ved lån til selskaper, f.eks. pant i privat eiendom eller kausjon. Er det da mulig å øke egenkapitalen for å unngå eller redusere slike krav? Eventuelt er det bedre å gå inn med egenkapital i stedet, siden man likevel bærer en stor del av risikoen selv?

 

Private investorer (venner, familie, kolleger etc.)

Er man så heldig å ha personer i sin omgangskrets som kan bidra med kapital er dette i utgangspunktet en grei måte å skaffe finansiering på – i hvert fall hvis prosjektet går bra og det blir en hyggelig avkastning som takk for at man stilte opp.

Imidlertid er det grunn til å tenke seg om – hva hvis prosjektet havarerer? Vil man da fortsatt ha et greit forhold til de som har tapt sine penger? Er de «sosiale» omkostningene til å leve med? Slike ting må snakkes igjennom på forhånd og spesielt må risikoen for tap klargjøres.

En annen ting man bør tenke på er om man ønsker å involvere nær omgangskrets i prosjektet. Kanskje kan det være greit å ha noen skiller, slik at man slipper å møte sine investorer i sammenhenger der man heller ønsker å slappe av. Vil man ha f.eks. onkel eller tante med i styret?

I noen sammenhenger opptrer familiemedlemmer som kausjonister. Dette kan synes enkelt og greit når avtalen inngås og eneste bidrag er en signatur. Dersom kausjonen må innfris er situasjonen en helt annen, og det er verdt å tenke seg meget godt om før slike forhold evt. etableres. En del rådgivere frarår kausjon på generelt grunnlag, og tilrår heller at man går inn med egenkapital.

Finansieringsguiden fra Altinn https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Guider/Finansieringsguiden.pdf - på side 16 står en del om kausjon!

Fant du det du lette etter?