Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Profesjonelle investorer

Når man søker etter finansiering fra profesjonelle investorer oppdager man snart at det er en hel rekke tilbydere av ulike tjenester på markedet. Noen formidler kontakt uten å investere selv. Noen satser på rådgivning og bedriftsutvikling og kan gjennom dette bidra til finansieringsløsninger. Andre investerer kun innen spesielle bransjer/regioner eller har spesielle krav som må oppfylles.

Felles for alle profesjonelle investorer er at de søker etter avkastning på sine investeringer. Din ide/prosjekt/bedrift vil bli vurdert utfra hvor sannsynlig det er at de vil kunne få tilstrekkelig avkastning på sin investering. Et annet viktig spørsmål er risiko, og de ulike investorer har nok ulik risikovillighet og vil kunne vurdere dette forskjellig.

 

Såkornfond

Et såkornfond er et aktivt eierfond, som går inn med egenkapital i innovative små bedrifter, som befinner seg i en tidlig utviklingsfase og er under fem år. Dette kan være idé-fasen eller før selskapet har omsetning og det er bevist om teknologien vil fungere. Et såkornfond vil ofte ha et mer langsiktig tidsperspektiv og være villig til å ta en høyere risiko enn andre finansielle kilder.

Såkornfond http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/sakornfond/#.VIrF0f4U_ct er en nettside hos Innovasjon Norge med nærmere beskrivelse av ordningen. Siden har også oversikt over aktuelle fond.

Venturekapital

Ventureselskapene investerer i bedrifter som er i etableringsfasen og som har høyt vekstpotensial. Bidrar vanligvis med kompetanse og nettverk gjennom å utøve aktivt eierskap i bedriftene de investerer i.

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) http://www.nvca.no/ har informasjon og oversikt over endel slike selskaper

«Buisiness Angels»

«Business Angels» er ressurspersoner som kan tilføre kapital, kompetanse eller nettverk, og som ser etter spennende prosjekter å investere i.

Slik skaffer du penger http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-skaffer-du-penger/#.VI6dpf5OXcs er en nettside hos Innovasjon Norge som har nærmere omtale av dette, med aktuelle linker.

Også personer/selskaper i lokalmiljøet som har tilgang til kapital kan fungere som «buisiness angels» for gode prosjekter, ofte utfra tanker om å støtte lokalt næringsliv etc.

Noen andre lenker:

Connect Norge http://www.connectnorge.org/ tilbyr «gründere og vekstbedrifter med behov for nettverk og kapital gratis kobling med høyt kompetente mennesker fra norsk næringsliv». Fokuserer mest på rådgivning, men kan også formidle kontakt med potensielle investorer.

Investinor AS http://investinor.no/ er et offentlig eid selskap som investerer i selskaper med internasjonalt potensiale/internasjonale ambisjoner.

Andre kapitalkilder – en nettside hos Investinor http://investinor.no/andre-kapitalkilder gir en oversikt over «tidligfase-investorer og offentlig næringspolitisk virkemiddelapparat i Norge». Er oversiktlig sortert i landsdekkende og regionale, med er eget punkt for Trøndelag.

Leiv Erikson Nyskapning AS http://www.len.no/info.php?id=7 holder til i Trondheim og forvalter bl.a. to investeringsfond. Tilbyr ellers rådgivning og hjelp i alle faser av etableringsprosessen.

Finansieringsguiden hos Altinn https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Guider/Finansieringsguiden.pdf omhandler endel punkter å tenke på når man har en god forretningside som trenger finansiering. Spesielt omhandles profesjonelle investorer – hvordan er deres tankemåte. Guiden er omfattende og alt er neppe relevant for alle.

Fant du det du lette etter?