Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kulturmidler 2019

Klikk for stort bilde

Lag og organisasjoner oppfordres til å søke om midler til kulturtiltak. Fristen for å søke om tildeling i 2019 er 24. mai.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Kulturmidler skal tildeles lag, foreninger, grupper og enkeltpersoner etter søknad. Kulturmidlene skal ikke brukes til kulturbygg eiet av det offentlige eller lag og foreninger.

 

Kommunestyret avsetter et beløp til fordeling av kulturmidler hver år i budsjettet.
Komité for oppvekst, kultur og idrett prioriterer fordeling av kulturmidlene hver år mellom 2 kategorier.

1: Driftstilskudd
2: Prosjekttilskudd (arrangement, kurs og andre aktiviteter)

Fordeling av kommunale kulturmidler til lag og foreninger foretas på grunnlag av komité for oppvekst, kultur og idrett sine prioriteringer av:

- Idrettsrådet
- Musikkrådet
- Rådmannen

Hovedtildelingen skal normalt skje i juni hvert år. Resultat av fordelingene refereres i komité for oppvekst, kultur og idrett.
 

Lag og foreninger som er tilknyttet Idrettsrådet og Musikkrådet søker det respektive råd om kulturmidler.
Lag og foreninger forøvrig søker Ørland kommune.

Her finner du søknadsskjema

Kategorier og tildelingskriterier for hver kategori:

Driftstilskudd:
I tillegg til driftsutgifter av laget prioriteres tilskudd til tiltak og prosjekter som har fokus på barn og unge og som legger grunnlaget for økt aktivitet, sålydende:

- Et grunntilskudd på 3000 kroner til alle lag/foreninger som søker.
- Et tilskudd prosentvis regnet etter antall betalende medlemmer - dog ikke over 10% av rammen.

Prosjekttilskudd:
Fordeling av kulturmidlene prioriteres innenfor vedtatt ramme til lag og organisasjoner etter søknadens omfang og finansieringsplan. Prosjektet skal bidra til å markedsføre kommunen og bidra til at den enkelte innbygger får ny kunnskap, økt aktivitet og engasjement og kulturopplevelser.

Fant du det du lette etter?