Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Kunngjøring: Egengodkjent Detaljreguleringsplan for Kleivan boligområde, Opphaug - PlanID 5015201805

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Kommunestyret, i møte 29.08.2019, å egengodkjenne detaljreguleringsplanen.

Området er avsatt til boligbebyggelse i Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Reguleringsplanen omfatter begge sider av fylkesvei 6410 (Ryggaveien), og bebyggelsen vil for en stor del bestå av eneboliger og rekkehus. Planen vil samtidig sikre hjemmel for opparbeidelse av gang- og sykkeltilbud langs fv. 6410 Ryggaveien med påkobling til eksisterende tilbud langs fv. 710. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 26. september 2019, jf plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens kap. VI.  Eventuell klage fremsendes skriftlig til Ørland kommune.

Krav om erstatning eller innløsning i regulert område må fremsettes innen 3-tre- år fra denne kunngjøringsdato, jf plan- og bygingslovens §§ 32 og 42.  Krav skal fremsendes skriftlig til Ørland kommune.

 
Fant du det du lette etter?