Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kunngjøring: Egengodkjent Detaljreguleringsplan for Kleivan boligområde, Opphaug - PlanID 5015201805

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Kommunestyret, i møte 29.08.2019, å egengodkjenne detaljreguleringsplanen.

Området er avsatt til boligbebyggelse i Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Reguleringsplanen omfatter begge sider av fylkesvei 6410 (Ryggaveien), og bebyggelsen vil for en stor del bestå av eneboliger og rekkehus. Planen vil samtidig sikre hjemmel for opparbeidelse av gang- og sykkeltilbud langs fv. 6410 Ryggaveien med påkobling til eksisterende tilbud langs fv. 710. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 26. september 2019, jf plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens kap. VI.  Eventuell klage fremsendes skriftlig til Ørland kommune.

Krav om erstatning eller innløsning i regulert område må fremsettes innen 3-tre- år fra denne kunngjøringsdato, jf plan- og bygingslovens §§ 32 og 42.  Krav skal fremsendes skriftlig til Ørland kommune.

 
Fant du det du lette etter?