Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Koordineringsutvalg støysone

Medlemmer:

Leder Finn Olav Odde (SP)

Therese Eidsaune (H) 

Knut Ring (AP)

 

Medlemmer fra administrasjonen:

Thomas Engen

Daniel Johansen

 

Medlemmer - grunneiere:

Hans Kristian Norset

Karl Erik Sørensen

Koordineringsutvalget er et kommunalt organ som består av 7 medlemmer, -3 valgt av kommunestyret, 2 valgt av Støygruppa Ørland og 2 representanter fra administrasjonen oppnevnt av rådmannen.

Koordineringsutvalget skal være et samordnende og rådgivende organ for kommunen i saker som gjelder utvikling og tilrettelegging i støysonen for de som er berørt av utbyggingen av kampflybasen.

Utvalgets råd og innspill gis de ulike nemnder, råd og utvalg som behandler saker innenfor utvalgets arbeidsområde.

Utvalget skal ha som oppgave å virke samlende til områdenes og innbyggernes beste. Det skal innhente kunnskap, systematisere denne og gjennom dette utforme budskap som fremhever disse områdene av Ørland som en del av kommunens samlede areal.

Koordineringsutvalget er ikke tillagt beslutningsmyndighet og innstiller heller ikke i saker som skal behandles i politiske organer.

Publisert av Rikke Maske. Sist endret 29.06.2016
Fant du det du lette etter?