Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Bostøtte/startlån

Ørland kommune tilbyr både bostøtte og startlån. Dette administreres av NAV Ørland.

Startlån

En låneordning som skal bidra til at flere husholdninger kan etablere seg i egen eid bolig. Ørland kommune tar hvert år opp lån i Husbanken til videre utån til egne innbyggere for kjøp av bolig. Startlån er et behovsprøvd lån som kommunen innvilger til finansiering av bygging/kjøp/refinansiering/utbedring av bolig. Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Finansieringen skal gi personer stabile boforhold.

Startlån skal være et tilbud om finansiering til boligformål som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån er behovsprøvd og kan omfatte:

  • Husstander med barn
  • Husstander som har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer
  • Funksjonshemmede
  • Andre økonomiske vanskeligstilte husstander
  • Refinansiering for å beholde bolig

Det er NAV Ørland som administrerer startlånordningen for kommunen.Søknadsskjema om startlån fås ved henvendelse til NAV Ørland i toppetasjen i Librasenteret eller i kommunens infotorg. Skjema finner du også på hos Husbanken.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunene samarbeider om bostøtteordningen, og det er NAV Ørland som administrerer ordningen på vegne av kommunen.

Sjekk om du kan få bostøtte.

Informasjonsvideo om bostøtte

 

 

Søknadsskjema om startlån fås hos Husbanken eller i kommunens infotorg.

Kontakt

NAV Ørland
Telefon 55 55 33 33
Fant du det du lette etter?