Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Høring-Kunngjøring
Publisert 03.07.2019

Med hjemmel i pbl § 12-12 vedtok kommunestyret, i møte 20.06.2019, å egengodkjenne detaljreguleringsplanen.

Publisert 03.07.2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 ble reguleringsplan for Ottersbo IV - PlanID 5015201801, egengodkjent i kommunestyret den 20.06.2019

Publisert 12.04.2019

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok planutvalget, i møte 10.04.2019, å kunne legge fremlagte forslag til detaljreguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn. 

Publisert 19.03.2019

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, 12-9 og 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av offentlig reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Brekstad næringsmiddelpark, Brekstad, Ørland kommune.

Publisert 01.02.2019

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12, sak 19/3 egengodkjente kommunestyret i Ørland reguleringsplanen.
 

Publisert 30.01.2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjente kommunestyret i Ørland detaljreguleringsplan for Bruholmsjordet,

Publisert 26.10.2018

Med hjemmel i pbl. § 4-1 fastsetter Kommunestyret fremlagte forslag til Planprogram for Uthaug. Samtidig varsles det oppstart for arbeid med ny områdeplan for samme område, og gjeldende reguleringsplaner på området varsles opphevet

Publisert 19.10.2018

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 ble sak 18/69  Detaljregulering for del av Utstrand boligområde, egengodkjent i kommunestyret.

Publisert 29.06.2018

I medhold av plan og bygningslovens § 12-14 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med mindre endring i gjeldende reguleringsplan for Gjelhaugen på Kråkvåg.

Publisert 28.06.2018

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for nytt boligområde på Fosenfjellet.

Fant du det du lette etter?