Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Høring-Kunngjøring
Publisert 28.11.2017

Planutvalget ba i møte 23.08.2017 om igangsetting av arbeidet med å utarbeide kommunedelplan for Austråttområdet.

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Austråttområdet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 4-1.

Det varsles samtidig, i henhold til pbl § 11-12, om oppstart av kommunedelplan med arealdel og bestemmelser.

Publisert 07.04.2017

I hht. Pbl. § 12-10 vedtok planutvalget å legge reguleringsplanforslag for Nordlund-Vestrått gbnr. 82/69 m.fl. ut til offentlig ettersyn og høring.

Publisert 28.10.2017

Under henvisning til plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok planutvalget i møte 18.10.2017 å legge forslag til områdeplan for Brekstad sentrum, ut til høring og offentlig ettersyn.


 

Publisert 18.01.2018

Ørland kommune inviterer til folkemøte i forbindelse med oppstart av kommunedelplan for Austråttområdet. Forslag til planprogram ligger ute til offentlig ettersyn og høring med frist for innspill 24.01.2018. 

Folkemøtet avholdes  mandag 22. januar kl. 18:00-20:00 i møterom Yrjar, Ørland rådhus

Publisert 18.12.2017

I hht. plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret, i møte 14.12.2017, egengodkjente reguleringsplan for Bruholmsjordet, Brekstad.

Publisert 26.09.2016

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret, i møte 22.09.2016, har egengodkjent arealplan med Detaljregulering Ny barneskole på Brekstad.

Publisert 12.07.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunen har egengodkjent reguleringsplan for Underhaugen II med tilhørende bestemmelser.

Publisert 13.07.2017

Etter plan- og bygningslovens § 12-13 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent reguleringsplan for Brekstadbukta næringsområde.  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde innsigelse til planlagt utfylling i bukta ut fra hensynet til områdets naturverdier.

Publisert 14.09.2015

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og varsles herved om at Ørland kommunestyre i møte 10.09.15 godkjent kommunedelplan for gang-, sykkel- og opplevelsesveier i Ørland

Publisert 14.01.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i brev av 10.08.2015, varslet om behandling av Forsvarsbyggs innsigelse til reguleringsplan for ØHF. 

Fant du det du lette etter?