Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Høring-Kunngjøring
Publisert 29.11.2019

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Meldalsveien, Hårberg, og oppheving av gjeldende reguleringsplan som har nasjonal PlanID 1621201001. Formålet med ny plan er å legge til rette for  utbygging i ytre avgrensning av Ørland flystasjon.

 

Publisert 27.11.2019

Etter plan- og bygningslovens § 12-13 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent reguleringsplan for Brekstadbukta næringsområde.  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde innsigelse til planlagt utfylling i bukta ut fra hensynet til områdets naturverdier.

Publisert 13.11.2019

I medhold av plan og bygningslovens § 5-2,12-8 kunngjøres herved at planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn, og at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for nytt boligområde på Fosenfjellet, Storfosna.  Det ble første gang varslet oppstart i juni 2018, og   Pga at fylkesmannen varslet om mulig innsigelse ved videre planarbeid på varslet omfang ble planområdet endret.

Publisert 19.09.2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, besluttet planutvalget å legge planforslag «Detaljregulering Brekstad næringsmiddelpark, PlanID 5015201902» ut til høring og offentlig ettersyn.  

Publisert 03.09.2019

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Kommunestyret, i møte 29.08.2019, å egengodkjenne detaljreguleringsplanen.

Publisert 03.07.2019

Med hjemmel i pbl § 12-12 vedtok kommunestyret, i møte 20.06.2019, å egengodkjenne detaljreguleringsplanen.

Publisert 03.07.2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 ble reguleringsplan for Ottersbo IV - PlanID 5015201801, egengodkjent i kommunestyret den 20.06.2019

Publisert 01.02.2019

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12, sak 19/3 egengodkjente kommunestyret i Ørland reguleringsplanen.
 

Publisert 30.01.2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjente kommunestyret i Ørland detaljreguleringsplan for Bruholmsjordet,

Publisert 26.10.2018

Med hjemmel i pbl. § 4-1 fastsetter Kommunestyret fremlagte forslag til Planprogram for Uthaug. Samtidig varsles det oppstart for arbeid med ny områdeplan for samme område, og gjeldende reguleringsplaner på området varsles opphevet

Fant du det du lette etter?