Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Høring-Kunngjøring
Publisert 11.01.2017

 Kommunenplanens arealdel, for områder i rød støysone, er nå under revidering. Grunneiere og alle andre som er interesserte er velkommen til et informasjonsmøte på rådhuset den 25. januar. 

Publisert 07.09.2017

I hht. plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok planutvalget, i møte 23.08.2017, å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn og høring.  

Publisert 07.04.2017

I hht. Pbl. § 12-10 vedtok planutvalget å legge reguleringsplanforslag for Nordlund-Vestrått gbnr. 82/69 m.fl. ut til offentlig ettersyn og høring.

Publisert 26.09.2016

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret, i møte 22.09.2016, har egengodkjent arealplan med Detaljregulering Ny barneskole på Brekstad.

Publisert 12.07.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunen har egengodkjent reguleringsplan for Underhaugen II med tilhørende bestemmelser.

Publisert 13.07.2017

Etter plan- og bygningslovens § 12-13 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent reguleringsplan for Brekstadbukta næringsområde.  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde innsigelse til planlagt utfylling i bukta ut fra hensynet til områdets naturverdier.

Publisert 14.09.2015

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og varsles herved om at Ørland kommunestyre i møte 10.09.15 godkjent kommunedelplan for gang-, sykkel- og opplevelsesveier i Ørland

Publisert 20.03.2017

Etter plan- og bygningslovens §12-14 har planutvalget i Ørland vedtatt mindre endring av gjeldende reguleringsplan for Breivika.

Publisert 14.01.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i brev av 10.08.2015, varslet om behandling av Forsvarsbyggs innsigelse til reguleringsplan for ØHF. 

Publisert 13.07.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret har egengodkjent reguleringsplan for Fylkesveg 710 Brekstad ferjekai med tilhørende bestemmelser.

Fant du det du lette etter?