Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Nedgravde parafin- og oljetanker

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger lov å fyre med olje og parafin. Olje- og parafintanker som ikke er i bruk skal tømmes og sikres.

Regjeringen har innført forbud mot bruk av fossilt brensel (olje og parafin) gjeldende fra 1. januar 2020. Mer informasjon om vedtak og forskrift kan du lese på Klima- og miljødepartementets nettside.

Enkel steg-for-steg forklaring "Slik fjerner du oljetanken"

Enkle steg-for-steg forklaring "Slik erstatter du oljekjelen"

Forsvarlig tømming og sikring av tank

Tanker som ikke lenger er i bruk skal tømmes og sikres jfr. Forurensningsforskriften §1-8. For å unngå oljespill benyttes sertifisert firma for tømming og rensing av tanken.

  • For store tanker over 3200 liter er det et lovkrav at den tømmes og graves opp.
  • Eneboliger har som regel mindre tank, dvs. under 3200 liter. Det anbefales at disse også tømmes og graves opp, men det er ikke et krav. For disse tankene (under 3200 liter) er det derfor opp til den enkelte eier/bruker av olje-, eller parafintanken om hvorvidt man ønsker å:
  1. tømme, rense og grave opp tanken
  2. tømme, rense, plombere og fylle tanken med f.eks. sand

HUSK: Du må benytte et sertifisert firma til å tømme og rense tanken for olje for å unngå spill og forurensning, mens noe av et øvrige arbeidet kan du utføre selv.

OBS: Det kan lønne seg å grave opp tanken, når man først tar jobben med å tømme og rense den! Skal du på et senere tidspunkt bygge på huset, eller grave ny drenering, så vil kanskje den nedgravde tanken ligge i veien for prosjektet og må derfor graves opp allikevel!

Eier er ansvarlig ved lekkasje og oljesøl

Som eier av eiendom med olje- eller parafintank er du iht. forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved lekkasje fra tanken. Får du tømt, renset og fjernet tanken av et sertifisert firma, så får du samtidig sjekket at det ikke er oljesøl i bakken under tanken.

Oljetanker som er tatt ut av bruk vil fremdeles ha restolje. Derfor utgjør oljetanker en forurensingsrisiko, selv om oljefyren ikke lenger er i bruk. Jfr. forurensningsloven § 7, 2.ledd,  fremgår det:  ”Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensningen sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. …”

Meld i fra om gravearbeid 

Gravearbeider på egen tomt og i offentlig vei skal omsøkes via gravemelding.no.

Ligger eiendommen i områder med kvikkleire, skal man alltid ta kontakt med ansvarlige firmaer for å få gjennomført risikovurderinger og eventuelle avklare hvilke tiltak som bør gjennomføres før graving.

Hvor leveres olje-/parafintanker?

Oljetanker regnes som farlig avfall og kan kun leveres til selskaper/stasjoner som har tillatelse til å ta imot og behandle farlig avfall. Firmaet som tømmer og renser tanken utsteder derfor et renhetssertifikat som kreves før levering.

  • Glassfibertank m/renhetssertifikat mottas hos Mile og Lindum 
  • Ståltanker m/renhetssertifikat mottas hos Hellik Teigen AS

Når tanken er fjernet/sanert sendes melding til kommunen (byggesaksavdelingen/kommunalteknikk) og til Drammensregionens brannvesen IKS.

Søke økonomisk støtte?

Kostnadene for å fjerne en gammel tank varierer. Enova gir noe støtte  under forutsetning av at du

  • velger fornybar varmekilde og
  • at det benyttes et sertifisert firma til fjerning av tanken.

Det finnes firmaer som utfører tilstandskontroll og oppgraving/fjerning av olje-/parafintanker. Alle tanker må tas hånd om av selskaper med tillatelse til å oppbevare og rense dem.

Imidlertid kan kostnaden bli mye større dersom man unnlater å fjerne tanken forskriftsmessig, siden det er du som eier som må betale for opprydding dersom det blir lekkasje fra tanken.

Fjerning av innvendig parafintank

Har man innvendige kjellertanker til parafin må disse demonteres av noen med gassertifikat. Dette fordi den må skjæres i stykker før fjerning, etter at den er tømt og renset.

Det må benyttes et sertifisert firma til å tømme og rense tanken for olje for å unngå spill og forurensning.

Firmaer som er aktuelle er:

- Børstad Transport AS, Tlf.: 74 83 40 00
- Veglo Miljøservice AS, Tlf.: 74 82 95 10
- Norsk Gjenvinning AS, Tlf.: 09700

Akutt forurensning:

Akutt forurensning skal meldes til Fosen Brann og  Redningstjeneste.

Fant du det du lette etter?