Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

I landbruks-, natur- og friluftsområder er det kun tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring/nødvendig for drift av landbrukseiendom. Dette vil være ulike typer driftsbygninger og nødvendige boliger knyttet til landbruksdriften.

Slik går du fram: 

Forhåndskonferansen er et møte mellom deg og en byggesaksbehandler før søknaden sendes inn og skal sikre at du får den informasjonen du trenger tidlig i planleggingen av byggeprosjektet. Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere og bedre saksbehandling. 

NB! Gjelder fra 1. juli 2015. 

Bygningstekniske installasjoner omfatter bl.a. skorstein, ildsted, oljekjel og forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel.

Kommunen skal påse at ethvert tiltak som omfattes av lovverket ikke er i strid med loven. Dette gjelder også for utforming av tiltaket og dets visuelle kvaliteter.

I byggesaker skal det gjennomføres uavhengig kontroll innenfor enkelte fagområder avhengig av tiltaksklassen

Tidsfristene avhenger av flere forhold, blant annet om søknaden krever dispensasjon, om det er kommet inn nabomerknader og om det må innhentes uttalelse fra andre myndigheter. Følgene hvis byggesakskontoret ikke overholder fristen varierer i de ulike sakene.

Kontakt

Arne Nordgård
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 72 51 40 18
Mobil 969 42 603
Thomas Engen
Leder plan & forvaltning
E-post
Telefon 926 44 492
Mobil 926 44 492
Fant du det du lette etter?