Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tilsynsstrategi byggesak, Ørland kommune

Alle kommuner skal ha en strategi for tilsyn etter plan- og bygningslovens § 25-1. Ørland kommune har tidligere hatt en tilsynsstrategi, gjeldende fra 2011 til 2013.  Komite for plan, drift og landbruk har vedtatt ny tilsynsstrategi for byggesaksområdet for perioden 2018 -2020.

Byggesaksregelverket er i dag i stor grad basert på erklæringer fra ansvarlige foretak for ulike fagområder, og innebærer i liten grad detaljkontroll fra kommunen. Ved behandling av byggesaker skal en i henhold til gjeldende regelverk «legge til grunn tiltakshavers og det ansvarlige foretakets opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav (plan- og bygningslovens § 21-4, 1. ledd). 

Regelverket har også gradvis blitt revidert og forenklet, slik at en del mindre tiltak (bl. a.  garasjer under 50 m2) under visse forutsetninger kan oppføres uten søknad. En motvekt mot dette «frislippet» når det gjelder behandling av søknader i kommunen skulle være mer tilsyn. Spesielt mindre kommuner har slitt med å få gjennomført et tilstrekkelig antall tilsyn for å følge opp denne intensjonen, noe som også er tilfellet i Ørland kommune. 

Fant du det du lette etter?