Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Tilsynsstrategi byggesak, Ørland kommune

Alle kommuner skal ha en strategi for tilsyn etter plan- og bygningslovens § 25-1. Ørland kommune har tidligere hatt en tilsynsstrategi, gjeldende fra 2011 til 2013.  Komite for plan, drift og landbruk har vedtatt ny tilsynsstrategi for byggesaksområdet for perioden 2018 -2020.

Byggesaksregelverket er i dag i stor grad basert på erklæringer fra ansvarlige foretak for ulike fagområder, og innebærer i liten grad detaljkontroll fra kommunen. Ved behandling av byggesaker skal en i henhold til gjeldende regelverk «legge til grunn tiltakshavers og det ansvarlige foretakets opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav (plan- og bygningslovens § 21-4, 1. ledd). 

Regelverket har også gradvis blitt revidert og forenklet, slik at en del mindre tiltak (bl. a.  garasjer under 50 m2) under visse forutsetninger kan oppføres uten søknad. En motvekt mot dette «frislippet» når det gjelder behandling av søknader i kommunen skulle være mer tilsyn. Spesielt mindre kommuner har slitt med å få gjennomført et tilstrekkelig antall tilsyn for å følge opp denne intensjonen, noe som også er tilfellet i Ørland kommune. 

Fant du det du lette etter?