Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

FYSIO– OG ERGOTERAPITJENESTEN

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurdering –og behandlingsansvar. Fysioterapeuter undersøker og behandler mennesker med skader og sykdom i muskel -og skjelettsystemet, og benytter øvelser, manuelle teknikker og informasjon som en del av behandlingen.

Det er i dag 6 ansatte fysioterapeuter i Ørland kommune, fordelt på 1,7 årsverk i kommunen og 2,6 årsverk ved Ørland fysioterapi. Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud, og utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på sykehjem, i hjemmet og ved Ørland fysioterapi. I tillegg til individuell behandling drifter også fysioterapitjenesten flere gruppetreninger.

Den kommunale tjenesten er forbehold barn og unge til og med 18 år, og brukere som ikke kan forventes å benytte det private instituttet, samt ved behov for et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud. 

Fra 01.01.17 må alle betale egenandel for behandling hos fysioterapeut, med unntak av barn under 16 år og personer med yrkesskade. Maksbeløpet for frikort egenandelstak 2 er 1990 kr. Frikortet sendes automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. I tillegg til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, inngår også enkelte former for tannlegehjelp, opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser i regi av Oslo universitetssykehus under egenandelstak 2.

Ørland kommune har i dag 0,8 årsverk ergoterapeut. Tjenesten er gratis og du kan selv ta kontakt ved behov. Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår utfordringer mellom helse og krav i hverdagen. Ergoterapeuter fokuserer på hva som er viktigst i livet til den enkelte, og bistår med trening i daglige gjøremål, søknad og formidling av tekniske hjelpemiddel og tilrettelegging i hverdagen.

I tillegg til individuell oppfølging har fysio –og ergoterapitjenesten ansvar for helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende oppgaver.

Fysio –og ergoterapitjenesten behandler henvisninger fortløpende, og prioriterer basert på Ørland kommunes prioriteringsnøkkel.

Kontakt

Melanie Degen
Leder for fysio- og ergoterapi
72 51 41 46
Ørland fysioterapi
Yrjars gate 6
72 52 36 88
Fant du det du lette etter?