Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

FYSIO– OG ERGOTERAPITJENESTEN

Fysio- og ergoterapitjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og har ansvar for helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende oppgaver. Det gjennomføres en kartlegging og vurdering av funksjonsnivået før tiltak iverksettes. Oppfølgingen foregår individuelt og i grupper.

Fysio- og ergoterapitjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og har ansvar for helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende oppgaver. Det gjennomføres en kartlegging og vurdering av funksjonsnivået før tiltak iverksettes. Oppfølgingen foregår individuelt og i grupper.

Det er i dag 6 ansatte fysioterapeuter i Ørland kommune, fordelt på 1,7 årsverk i kommunen og 2,6 årsverk ved Ørland fysioterapi. Tjenesten utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på sykehjem, i hjemmet og ved Ørland fysioterapi. I tillegg til individuell behandling drifter fysioterapitjenesten flere gruppetreninger.

Den kommunale tjenesten er forbehold barn og unge til og med 18 år, og brukere som ikke kan forventes å benytte det private instituttet, samt ved behov for et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud. 

Fra 01.01.18 trenger du ikke lenger henvisning fra lege for å gå til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling. Du må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut, og egenandelen inngår i frikort for egenandelstak 2. Maksbeløpet for frikortet er 1990 kr. Frikortet sendes automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Barn under 16 år og personer med yrkesskade har rett til gratis behandling.

Ørland kommune har i dag 0,8 årsverk ergoterapeut. Tjenesten er gratis og du kan selv ta kontakt ved behov. Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår utfordringer mellom helse og krav i hverdagen. Ergoterapeuter fokuserer på hva som er viktigst i livet til den enkelte, og bistår med trening i daglige gjøremål, søknad og formidling av tekniske hjelpemiddel og tilrettelegging i hverdagen.

Fysio –og ergoterapitjenesten behandler henvisninger fortløpende, og prioriterer basert på Ørland kommunes prioriteringsnøkkel.

Kontakt

Melanie Degen
Leder for fysio- og ergoterapitjenesten
E-post
Telefon 902 89 116
Beate Wasskog Lysøbakk
Ergoterapeut
E-post
Telefon 481 86 306
Ørland Fysioterapi
Telefon 72 52 36 88

Ørland fysioterapi

Yrjarsgata 9

7130 Brekstad

Fant du det du lette etter?