Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av personlig og praktisk hjelp til mennesker med sterkt nedsatt funksjonsnivå som har behov for personlig og praktisk bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. 

Tjenestemottaker må ha sammensatte og omfattende behov for tjenester. Man bør være i stand til å ha rollen som arbeidsleder - det vil si påta seg ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk- og /eller personlig bistand angir, kan tjenestemottaker styre hvem han/hun vil ha som assistent(er). Tjenestemottaker bestemmer i prinsippet selv hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.
Tjenestemottaker kan i tillegg til BPA, motta hjemmesykepleie og nattjeneste.

Kommunen har arbeidsgiveransvar og er vedtaksansvarlig når det gjelder tildeling av tjenesten.

Hvem kan søke?
Alle som bor i kommunen og som har omfattende behov for hjelp til å mestre dagliglivet. Tjenestemottaker bør være i stand til å være arbeidsleder. Tjenestemottaker bør ha egeninnsikt og inneha ressurser til et aktivt liv i og utenfor boligen.

Her finner du søknadsskjema. (PDF, 570 kB)

Hva koster tjenesten?
Det betales for tjenesten etter vedtatte betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp).
Kostnad på tjenesten er inntektsregulert. Satsene vedtas årlig i kommunestyret. Betalingssatser finner du her. (PDF, 753 kB)
 
 

Kontakt

Erna Henriette Dahl Tyskø
Leder koordinerende enhet
E-post
Mobil 416 83 175
Fant du det du lette etter?