Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Lån og tilskudd til utbedring av bolig

Både Startlån og tilskudd er økonomisk behovsprøvd, og skal bare gis til de som er vanskeligstilt på boligmarkedet.

Det er også et vilkår at man (helt eller delvis) ikke får finansiering gjennom ordinær bank.  Startlån/tilskudd gis ikke utover verdien på boligen. Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån/tilskudd bidra til at du kan skaffe deg/beholde en nøktern og rimelig bolig.

 

Søk startlån og tilskudd

Startlån

Ørland kommune krever dokumentasjon fra minimum to banker på at du ikke får tilstrekkelig finansiering der. Du må også ha vært økonomisk ute av stand til å kjøpe egen bolig over en litt lengre periode. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Ørland kommune får hvert år kun en begrenset pott med midler til Startlån, og må prioritere innenfor rammene av disse.

Startlån kan søkes til:

  • etablering i ny bolig
  • for å sikre muligheten til å bli boende i egen bolig (typisk refinansiering)

Tilskudd

Ordningen med tilskudd fra Ørland kommune er økonomisk behovsprøvd. Vi setter opp budsjett for deg etter Husbankens mal, og kommer du ut med overskudd der til å kunne betale selv eller skaffe annen finansiering, er tilskudd ikke en mulighet for deg. Også for tilskudd får Ørland Kommune kun en begrenset pott, og må prioritere strengt innenfor rammene av disse.

Tilskudd kan søkes til:

  • tilpasning ved nedsatt funksjonsevne - familier med barn som har behov prioriteres høyest, deretter fortløpende vurdering av foreliggende behov og økonomisk situasjon, sist husstander som ønsker å tilrettelegge for fremtidig behov.
  • etablering i egen bolig - meget snever mulighet, streng vurdering
  • refinansiering av gjeld - hvis det er en reell fare for at du mister boligen din

Pris for tjenesten

Veiledningen fra kommunen er gratis.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

 

Publisert av Rikke Maske. Sist endret 19.10.2016

Kontakt

Erna Henriette Dahl Tyskø
Leder koordinerende enhet
E-post
Mobil 416 83 175
Fant du det du lette etter?