Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Rus og psykisk helse

Ørland har flere tilbud til deg som sliter med rusproblemer eller psykiske problemer.  

Helsedirektoratet lanserte for første gang i 2014 en felles veileder - "Sammen om mestring" - for psykisk helsearbeid og rus. Med denne veilederen ønsker de å gjøre brukergruppens behov mer synlige og å understøtte det lokale psykiske helse- og rusarbeidet for voksne. 

Hovedbudskapet i veilederen er tredelt:

  • Bruker-og mestringsperspektivet skal være sentralt i utformingen av tjenestene
  • Tjenester i kommunen og tjenestenivå skal samarbeide for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester 
  • Rus og psykisk helse skal ses i sammenheng 

Mer om innholdet i veilederen finner du på hjemmesiden til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Sigrun Klausen

Leder

992 46 407

 

Rune Aune

Ruskonsulent/ungdomslos

468 26 461

 

Gunn Røhmesmo

Ungdomslos

414 54 789

 

Toril Røstad

Psykiatrisk sykepleier

909 42 380

 

Hanne Elisabeth Berg Håbrekke

Ergoterapeut

918 38 649

 

Brynhild Kjelsli

Sykepleier

900 35 943

 

Håvard Felberg

Kommunepsykolog

482 37 284

Fant du det du lette etter?