Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Oppholdstyper

Her finner du oversikten over alle typer korttidsplasser og langtidsplasser ved sykehjemmet.

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til 12 uker. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem. Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Koordinerende enhet fatter vedtak om opphold.

Ulike typer korttidsopphold:

  • Ordinær korttidsopphold - målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem. Tilbudet kan være rullerende.
  • Rehabiliteringsopphold - målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at eldre kan komme tilbake til eget hjem. Sykehjemmet har flotte treningslokaler og terapibad som ligger i kjelleretasjen.
  • Avlastning for pårørende - kan utsette innleggelse i institusjon og gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende. Tilbudet er gratis.
  • Opphold i lindrende seng - et tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg.
  • Opphold for personer som er demente, eller med behov for utredning i forhold til demens. Tilbudet kan være råd- og veiledningstjeneste til pårørende, samt avlastnings- og korttidsopphold.
  • Dagopphold. Tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgninnleggelse på sykehjem. Tilbudet gis fra en til sju dager i uken, i hovedsak mellom kl. 08.00-15.00.

 

Langtidsopphold:

Et langtidsopphold på sykehjem er tilbud om permanent opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Koordinerende enhet fatter vedtak om opphold.

  • Ordinær plass/skjermet plass
    Indigo er en avdeling for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet. Det er også en avdeling som har muligheter for skjerming av pasienter med demens, og som har behov for tettere oppfølgning.
Fant du det du lette etter?