Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Tannhelsetjenesten - Ørland Tannklinikk

Ørland Tannklinikk er den offentlige tannklinikken for Bjugn kommune og Ørland kommune.

 

Ørland Tannklinikk

Adresse: Postboks 220, 7129 Brekstad

Besøksadresse: Ørland medisinske senter, Skolegata 11, inngang D, 7130 Brekstad

Telefon: 74 17 68 88

Fax: 72 52 43 47

Mail: orland.tannklinikk@trondelagfylke.no

 

Tannklinikken tar imot henvendelser om øyeblikkelig hjelp.

I helgene og høytidsdager finnes tannlegevakt i Trondheim, tlf: 800 41 101

Info fra Trøndelag fylkeskommune sin nettside:

Lov om tannhelsetjenesten

Lov om tannhelsetjenesten gir rett til behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket for følgende grupper:

 • Barn fra 0-18 år - gratis tannhelsehjelp ut året du fyller 18 år. Individuell innkalling fra 3-års alder til lokal tannklinikk. Bostedsadresse avgjør hvilken tannklinikk du tilhører.
 • Psykisk utviklingshemmede – gratis tannhelsehjelp
 • Eldre/syke i sykehjem – gratis tannhelsehjelp etter 3 måneder i sykehjem. Oppsøkende tannhelsetilbud
 • Eldre/syke i hjemmesykepleie – gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 måneder.
 • Ungdom 19-20 år – 75% prisreduksjon på prisen ut det året du fyller 20.
 • Pasienter som på grunn av et rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 – gratis tannhelsehjelp.

   

  Voksne

  Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis både i Den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte tannleges takster.

  Voksne mennesker som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen.

  Folketrygden gir refusjon ved følgende behandlinger/sykdom/tilstander etter nærmere bestemte regler:

 • Tannregulering - delvis refusjon fra folketrygden etter gjeldende takst opp til 18 år.
 • Ved tannkjøttsykdom og tanntap ved tannkjøttsykdom.
 • Ulykker, for eksempel ved yrkesskade
 • Tannslitasje
 • Munntørrhet
 • Allergiske reaksjoner på tannrestaureringsmaterialer
 • Kreft i hode-/hals regionen
 • Sjeldne medisinske tilstander
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom
 • Kirurgisk fjerning av visdomstenner, svulster m.m.

   

  Innsatte i fengsel

  Fri behandling dersom oppholdet varer lenger enn 3 måneder. Ved kortere opphold dekkes kun akutt behandling.

  Flyktninger og asylsøkere

  Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år j.fr. tannhelsetjenesteloven § 5 – 1.

Fant du det du lette etter?