Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Priser og moderasjonsordninger

 

 Priser 2019

Barnehagepriser (pris per måned fra 1.8.2019)
Oppholdstid Pris Kostpenger
Kontigent 100% plass 3.040 kr 360 kr
Kontigent 80% plass 2.736 kr 287 kr
Kontigent 60% plass 2.128 kr 219 kr
Kjøp av enkeltdag 449 kr  

 

Moderasjonsordninger

Søk her

 Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt:

 • Nasjonal ordning for reduksjon I foreldrebetaling.
 • Gratis kjernetid (20 timer) for 2-, 3-, 4-, 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt.
 • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen skal beregnes etter husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
 • Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.
 • Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
 • Som dokumentasjon må du legge ved selvangivelse. Dersom du ikke kan legge fram selvangivelse, må du legge fram annen dokumentasjon over inntekt.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår om gangen.
 • Søknadsfrister følger av vedtatte vedtekter i kommunale barnehager.
 • Søker plikter å informere kommunen om vesentlige endringer i inntekt i løpet av perioden det er innvilget redusert betaling.
 • Kjøp av ekstradager:

  Så sant barnehagen har kapasitet, er det mulig å kjøpe ekstra oppholdstid i barnehagen.

Fant du det du lette etter?