Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

RettpåSak - Barnehageplass

I Ørland kommune er det barnehageopptak fire ganger i året.

Barnehageopptak for oppstart medio august 2019, vil være samordnet med Bjugn kommune, for alle private og kommunale barnehager i Ørland og Bjugn kommuner. Søknad sendes derfor til Bjugn kommune på denne lenken:

Søknad om ny barnehageplass

Skjema for endring av oppholdstid, overflytting, oppsigelse av barnehageplass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Ørland kommune har supplerende opptak fire ganger i året:

 • 1. april for oppstart medio august (hovedopptaket)
 • 1. august for oppstart 1. oktober
 • 1. oktober for oppstart 1. januar
 • 1. januar for oppstart 1. april


  Suppleringsopptakene foretas av styrer.

Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

 • barnas alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Målgruppe

Barn 0 - 6 år som er bosatt i kommunen

Kriterier/vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne
 • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
 • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier

Les mer om Ørlands-barnehagen her

 

Fant du det du lette etter?