Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

PPT - Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Bjugn og Ørland PPT er et interkommunalt selskap eid av Bjugn og Ørland kommuner. Kontoret er lokalisert i Botngård i Bjugn og PPT for videregånde opplæring holder til i de samme lokalene.

Kontakt
PPT for grunnskole 72 51 95 48

PPT for videregående skole 72 51 94 35

PP-tjenesten arbeider direkte (utredning og oppfølging) og indirekte (konsultasjon og veiledning) med barn og unge i førskolealder og i grunnskolen, og skal være en lett tilgjengelig veiledningstjeneste for foreldre/foresatte.

PP-tjenesten er også sakkyndig instans ved vurdering om voksnes rett til opplæring på grunnskolens nivå.

Bjugn og Ørland PPT er barnehagenes og skolenes støttesystem ved kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, og kommunenes sakkyndige instans i opplæringsspørsmål.

Bjugn og Ørland PPT har som kompetansebedrift utviklet god kompetanse på områdene; språkutvikling, skrive- og leseopplæring, regneferdigheter, læringsstrategier, læringsmiljø, klassemiljø og ledelse, samt arbeidet med innføring og drifting av Olweusprogrammet mot mobbing i mer enn 10 år.

To av stillingene ved Bjugn og Ørland PPT har et særskilt ansvar for å utvikle og arbeide med disse kompetanseområdene i seks kommuner på Fosen (Osen, Roan, Åfjord, Rissa, Bjugn og Ørland) i samarbeid med PPT for Nord-Fosen og PPT for Rissa. En samarbeidsavtale mellom kommunene regulerer dette arbeidet.

Publisert av Hanne Tofte. Sist endret 27.01.2016

Kontakt

Bjugn og Ørland PPT
Telefon 72 51 95 48
Jim Godø
Psykologisk - leder PPT
E-post
Telefon 72 51 95 16
Fant du det du lette etter?