Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Brekstad barneskole

Velkommen til Brekstad barneskole!

Brekstad Barneskole er en nybygd skole som erstatter gamle Hårberg skole.

Vi åpnet 16.august 2018 og har ca 225 elever fordelt på 1.-7.trinn.

Skoledagen er inndelt slik:

Mandag, onsdag, torsdag – 08.30 – 14.15. Tirsdag, fredag 08.30 – 13.30.

Vår avdeling for SFO er åpen hele året fra 06.45 – 16.15. Stengt 3 uker på sommeren (info i skolerute).

Skolens pedagogisk plattform:

På Brekstad barneskole har vi voksne som er omsorgsfulle, som skaper relasjoner til alle elever, som er nysgjerrige, forskende og liker å undre seg.

Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal gi gode grunnleggende ferdigheter og opplæringen skal tilpasses den enkelte elev og gjenspeile kravene i Forskrift til opplæringslova § 3-1 og Vurdering for læring.

Foreldre skal lett kunne sette seg inn i vårt daglige arbeid gjennom ukeplaner, foreldresamtaler, foreldremøter, skolens læringsplattform Fronter og digital meldebok Transponder.

Satsingsområder er Klasseledelse, Grunnleggende ferdigheter med spesielt fokus på lesing, skriving og regning og det å være en Lærende skole.

Klasseledelse skal gjenspeile seg gjennom at elever og foreldre møter en profesjonell organisasjon med tydelige voksne som er faglig oppdatert, har gode relasjoner til hver elev og oversikt over elevens behov og forutsetninger for læring.

I arbeidet med grunnleggende ferdigheter er vi forpliktet til å bruke ulike tilnærmingsmåter og metoder både teoretisk og praktisk slik at vi gir alle elevene det beste grunnlaget for videre utdanningsvalg.

Trivsel: Brekstad barneskole er sertifisert i «Olweusprogrammet» og vi jobber aktivt for å forebygge mobbing og fremme trivsel uti fra opplæringsloven kapittel 9a, og Aktivitetsplikten § 9A -4, Retten til et trygt og godt skolemiljø. Det er viktig med en god dialog og et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Vi starter opp med skolemåltid som en del av et godt læringsmiljø høsten 2018.

Kontakt

Johannes Killingbergtrø
Konstituert rektor
E-post
Mobil 901 29 102
Ole-Gunnar Utstrand
Teamleder 1. - 7. trinn
E-post
Mobil 932 29 732
Trude Gjul
Tiltaksteamleder
E-post
Mobil 975 96 523
Brekstad Barneskole
E-post
Telefon 72 51 43 20

Adresse:

Postboks 401

7129 Brekstad

Fant du det du lette etter?