Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tannhelsetjenesten - Ørland Tannklinikk

Ørland Tannklinikk er den offentlige tannklinikken for Ørland kommune og Bjugn kommune.

Ørland Tannklinikk har lokaler i Ørland medisinske senter, inngang D, samme inngang som legesenteret.

Tannklinikken tar imot henvendelser om øyeblikkelig hjelp. I helgene og høytidsdager finnes tannlegevakt i Trondheim:
tlf 73 50 55 00

Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunens ansvar og fylkeskommunen skal:

  • Fremme tannhelsen i befolkningen og gjennom tannhelsetjenesten sørge for nødvendig forebygging og behandling
  • Sørge for at tannhelsetjenester, også spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor i fylket
  • Sørge for å samordne den offentlige og private tannhelsetjenesten effektivt

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Lov om tannhelsetjenester gir rett til behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket:

  • Barn fra 0-18 år får gratis tannhelsehjelp ut året de fyller 18 år. De får individuell innkalling fra 3-års alder
  • Psykisk utviklingshemmende får gratis tannbehandling, mot at det er levert legeerklæring på diagnose
  • Eldre/syke i sykehjem får gratis tannhelsehjelp etter 3 mnd i sykehjem. Det er et oppsøkende tannhelsetilbud.
  •  Eldre/syke i hjemmesykepleie får gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 mnd. Et skjema om gratis tannbehandling og kommunalt vedtak må levers før time gis
  • Ungdom 19-20 år får 75% prisreduksjon på prisen ut det året de fyller 20 år

Tannbehandling i narkose

Det er tannlege og/eller tannpleier som tar avgjørelsen om pasienten skal henvises til behandling i narkose. Tannbehandling i narkose skjer ved St.Olavs hospital og ved Røros sykehus. Tannbehandling i narkose er den siste utvei, det skal være prøvd med tannbehandling på offentlig tannklinikk før man henviser.

Ørland Tannklinikk har kapasitet til å ta inn voksne pasienter.

Voksne som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen

Rusmisbrukere
Personer som på grunn av rusmiddelproblem, bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr.6 har rett til gratis tannhelsehjelp når opphold/vedtak har vart eller forventes å vare i 3mnd eller mer.

Flyktninger og asylsøkere
Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år jfr.tannhelsetjenesteloven §5-1.

Tannhelsesekretærer ved Ørland Tannklinikk


Brit Solberg Skomsøy
Carola Forsthøfel
Antoinette Van Den Bos

 

 

 

Publisert av Rikke Maske. Sist endret 02.08.2016
Fant du det du lette etter?